Cijela sura el bekare

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nemojte svoje domove činiti grobljima, zaista šejtan bježi od doma u kome se uči sura El-Bekare.“ (Muslim) Koristi iz hadisa: Prva korist, preferiranje učenja sure Bekara u kući, uopšteno, bez određenog broja. Druga korist, šejtani i džinni ne borave u [ ]Author: Put Sredine. Jul 10,  · Mišari Rašid El-Afasi - Sura El-Bekare (sa arapskim transkriptom) MuslimMan. Loading Unsubscribe from MuslimMan? Suretu el bekare - Mishary Rashid Alafasy - . We etteba’u ma tetlu esh-shejatinu ‘ala mulki sulejmane we ma kefere sulejmanu we lekinne esh-shejatine keferu ju’allimune en-nase es-sihre we ma ‘unzile ‘alel-melekejni bibabile harute we marute we ma ju’allimani min ‘ehedin hetta jekula ‘innema nehnu fitnetun fela tekfur fejete’allemune minhuma ma juferrikune bihi bejnel-mer’i we zewxhihi we ma hum bidarrine bihi min.

Cijela sura el bekare

Ajetul-Kursi, doslovno "Ajet o Prijestolju", ajet sure El-Bekare, jedan je od dužih kur'anskih ajeta, a i jedan od temeljnih koji govore o utočištu i zaštiti. Oni su . Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe 7) Nakon ovoga, a s nijetom da se šejtan preda i povinuje, nastavljaju se ajeti iste sure. SURA 1 FATIHA Bismillahirrahmanirrahim 1. Bismillahirrahmanirrahim 2. El hamdu lillahi rabbil alemin 3. Er rahmanir rahim 4. Maliki jevmid din 5. Sura» 2. Al-Baqara - Krava (Transkripcija Arapskih Sura Pisane Latinicom) 2 DHALIKEL-KITABU LA REJBE FIHI HUDEN LILMUTTEKINE. SURE EL-INŠIRAH. ELEM NEŠRAH LEKE SADREK. FE INNE ME'A-L-USRI JUSRA. INNE ME'A-L-USRI JUSRA. SURA EL-ALEK. IKRE' BISMI. Ajetul-Kursi, doslovno "Ajet o Prijestolju", ajet sure El-Bekare, jedan je od dužih kur'anskih ajeta, a i jedan od temeljnih koji govore o utočištu i zaštiti. Oni su . Ve mej-jed'u me'al-laahi ilaahen aahare laa burhaane lehuu bihii fe 7) Nakon ovoga, a s nijetom da se šejtan preda i povinuje, nastavljaju se ajeti iste sure. Ovo poglavlje tretira vrijednosti poslednja dva ajeta sure El-Bekare, a to je Govor Uzvišenog: „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova.” do kraja sure. Ovi ajeti sadrže osnove vjerovanja u Allaha, vrhunac prepuštanja, prihvatanja i pokoravanja Allahovim naredbama, poslušnost i pokornost Allahu, iskrenu dovu za Author: Put Sredine. Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nemojte svoje domove činiti grobljima, zaista šejtan bježi od doma u kome se uči sura El-Bekare.“ (Muslim) Koristi iz hadisa: Prva korist, preferiranje učenja sure Bekara u kući, uopšteno, bez određenog broja. Druga korist, šejtani i džinni ne borave u [ ]Author: Put Sredine. Dva zadnja ajeta sure El-Bekare "Ko navečer prouči posljednja dva ajeta sure El-Bekare (Amenerresulu), biće mu dovoljna zaštita te noći." (Buharija i Muslim) To su sljedeća dva ajeta: Amener-resulu bima unzile ilejhi mir-rabbihi ve-Imu'minun. Jul 10,  · Mišari Rašid El-Afasi - Sura El-Bekare (sa arapskim transkriptom) MuslimMan. Loading Unsubscribe from MuslimMan? Suretu el bekare - Mishary Rashid Alafasy - . We etteba’u ma tetlu esh-shejatinu ‘ala mulki sulejmane we ma kefere sulejmanu we lekinne esh-shejatine keferu ju’allimune en-nase es-sihre we ma ‘unzile ‘alel-melekejni bibabile harute we marute we ma ju’allimani min ‘ehedin hetta jekula ‘innema nehnu fitnetun fela tekfur fejete’allemune minhuma ma juferrikune bihi bejnel-mer’i we zewxhihi we ma hum bidarrine bihi min. U poznatom hadisu prenosi se da je poslanik Muhammed jedne prilike rekao: "Ne pravite od svojih kuća groblja, u kuću u kojoj se čita sura El-Bekare ne ulaze šejtani".Također se prenosi da je Muhammed jedne prilike okupio jednu delegaciju koju je htio poslati na neki važan posao i upitao ih koliko ko od njih zna od Kur'ana napamet. Došavši do jednoga od njih, koji je bio najmlađi Klasifikacija: Medinska.

Watch Now Cijela Sura El Bekare

002 - Surja el-Bekare, time: 1:58:05
Tags: Penguins of madagascar penguiner takes all ers , , John digweed essential mix 1994 music , , When mine eyes blacken . Jul 10,  · Mišari Rašid El-Afasi - Sura El-Bekare (sa arapskim transkriptom) MuslimMan. Loading Unsubscribe from MuslimMan? Suretu el bekare - Mishary Rashid Alafasy - . U poznatom hadisu prenosi se da je poslanik Muhammed jedne prilike rekao: "Ne pravite od svojih kuća groblja, u kuću u kojoj se čita sura El-Bekare ne ulaze šejtani".Također se prenosi da je Muhammed jedne prilike okupio jednu delegaciju koju je htio poslati na neki važan posao i upitao ih koliko ko od njih zna od Kur'ana napamet. Došavši do jednoga od njih, koji je bio najmlađi Klasifikacija: Medinska. Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nemojte svoje domove činiti grobljima, zaista šejtan bježi od doma u kome se uči sura El-Bekare.“ (Muslim) Koristi iz hadisa: Prva korist, preferiranje učenja sure Bekara u kući, uopšteno, bez određenog broja. Druga korist, šejtani i džinni ne borave u [ ]Author: Put Sredine.